Bersama Sukses

pengetahuan rakyat adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai

header photo

 

Blog posts : "hutan tropis"

Save Tropical Forest Now

Save Tropical Forest Now

 

Hujan luruh tanpa batas,

Adalah tangis pertiwi nan terbelah lantak,

Pada tanah koyak dari hutan yang tercerabut,

Oleh keserakahan yang memustahilkan keseimbangan,

Manusia... ya manusia !!!...

 

Burung gagak tercekat tanpa teriak,

Parau dan pekik sumbang terus saja diperdengarkan,

Di antara kerontang batang meranggas menahan siksa,

Tanah kian tandus tanpa bekas kata....

 

Tiada lagi akar ataupun warna-warni renik,

Tiada lagi rumput ataupun lumut,

Tempat percik air menari dan bergayut....

 

Keserakahan menjelma berhala yang kian gagap saja,

Lantas...???? kemanakah air khan sembunyi...?????

Hutan bukanlah warisan nenek moyang,

Melainkan titipan anak dan cucu kita !!!!...., bangsat !!!!...

 Tbg&2yRud-27112010

Read more

1 blog post