Bersama Sukses

pengetahuan rakyat adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai

header photo

 

Blog posts : "bertindak cerdas"

Memaknai Secara Empan Papan

REKIBLIK ETEKEWER IX - MEMAKNAI SECARA EMPAN PAPAN

Ndengaren kok dho rame-rame, arep dho nengendhi le (kok pada rame pada mau kemana nak)... simbah bertanya pada anak-anak kecil perdikan yang pagi hari itu terlihat berbondong-bondong, badhe teng kali padhos ulam mbah (mau kesungai cari ikan mbah)... sahut salah satu anak-anak itu. Yo dho seng ati-ati yo, ojo dolanan nenggon seng jero, mbebayani, seng empan papan yo le (ya hati-hati jangan main di tempat yang dalam berbahaya, yang pada tempatnya ya le..)... nggih mbah (ya mbah)... serempak anak-anak itu menyahut. Sepintas simbah terdiam seakan teringat masa kecilnya dulu juga sering mencari ikan bersama-sama di sungai yang membelah perdikan, sungai yang menghidupi perdikan sampai sekarang.

Read more

1 blog post